top of page
שיעור בטכניקת אלכסנדר

במהלך הפגישה נתבונן בתנועות שגורות ויום-יומיות, כמו מעבר מישיבה לעמידה, הליכה, או במקרים ספציפיים נגינה, ריקוד או שירה. בעזרת מילים מכוונות ומגע עדין, אפנה את תשומת הלב לאחזקות ומתחים פיזיים באזורים מסוימים בגוף, ואלמד דרכים להשתחרר מהן. לרוב, ההנחיות והעבודה המשותפת מובילות לחוויה תנועתית חדשה, המאופיינת בתחושת נינוחות וקלילות. העבודה על שולחן הטיפולים מאפשרת שחרור עמוק יותר של אזורים מוחזקים ומתוחים, וחוויה של חופש ורגיעה גופנית.

קצב הלימוד אישי ומספר השיעורים תלוי במצב התלמיד, ועד כמה רחוק ירצה להגיע. נהוג לקחת בין 10 ל-30 שיעורים כדי להפוך את השיטה לכלי שניתן להשתמש ללא תמיכת מורה.

שיעורים פרטיים בבית אל על, רחוב בן יהודה 32 קומה 11, חדר 1135, בתיאום מראש

מפגש של 50 דקות, 400 שקלים (כולל מע״מ)

054-288-3667

sigalbergman@gmail.com

bottom of page